museo>Fidelity Chess Challenger Sensory Voice Champion

FIDELITY SENSORY CHESS CHALLENGER SENSORY VOICE CHAMPION

  Voz Español   Voz Inglés


 


 

Fidelity Sensory Chess Challenger Sensory Voice Champion

Año: 1.981
Elo: 1.550
Precio: +250 Euros
Micro: 6502 2Mhz
Libro: 3.500 mov
Rom: 16 Kb
Ram: 4 Kb
Program: Dan & Kate
Electr.: 9V- 400mA

Fuerza

█ █ █ █

Rara

█ █ █ █ █

Valor colección

█ █ █ █

 


Copyright © 2006